Traktat Przyjaźni pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem

Categories Bez kategorii

Obowiązujący akt prawny o szczerej, wiecznej przyjaźni i pokoju niezmąconym między Polską a Cesarstwem Perskim (dziś Iran)