Na marginesie raportu NIK o systemie egzaminów zewnętrznych

Categories Bez kategorii

27.12.2019 r. na stronie Najwyższej Izby Kontroli ukazał się raport z kontroli naszego systemu egzaminów zewnętrznych. Warto dodać, że była to kontrola sprawdzająca wykonanie przez MEN i Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) wniosków z poprzedniej kontroli NIK z 2014 r.