Dziwne zachowanie Betelegezy. Notuje największy spadek jasności od lat.

Categories Bez kategorii

Czerwony nadolbrzym – Betelegeza zanotowała największy spadek jasności od niemal 100 lat czyli od momentu rozpoczęcia precyzyjnych jej obserwacji. Niektórzy spekulują, iż może to świadczyć o zbliżającym się jej wybuchu jako supernowej.